Klub „Senior+” w Święciechowie powstał z myślą o mieszkańcach Gminy powyżej 60 roku roku. Klub ma na celu zapobieganie wykluczeniu seniorów z środowiska, osamotnieniu, ale przede wszystkim aktywizację.

Seniorzy będący uczestnikami Klubu „Senior+” w Święciechowie będą mieli możliwość skorzystanie z takich działań jak warsztaty manualne, zajęcia ruchowe, zajęcia komputerowe, warsztaty kulinarne czy wykłady tematyczne. Ponadto będą mieli dostęp do literatury.

Każdy z Seniorów przychodząc do Klubu będzie mógł zrealizować swoje pasje i zainteresowania, a także będzie miał okazje do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Pobyt w Klubie „Senior+” w Święciechowie jest nieodpłatny.